سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اباصالح

صفحه خانگی پارسی یار درباره

صهبا گله مامان

    نظر

مثل مامان مهربانم جان من در جان مامان

مثل یک خواب صمیمی میشوم رویای مامان

میشوم یک بوسه باران

میخورم بر دستهایش

آسمان وقتی که رفتم میشوم درنای مامام

روی بال این فرشته ابرها را بوس کردم

بعد هم آنجا نوشتم عاشقش : صهبای مامان

 

صهبا شاعری