سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اباصالح

صفحه خانگی پارسی یار درباره

امام زمان

    نظر

شعر امام زمان»

 

ای آنکه در نگاهت حجمی زنور داری

کی از مسیر کوچه قصد عبور داری؟

چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابی

ای آنکه در حجابت دریای نور داری

من غرق در گناهم، کی می کنی نگاهم؟

برعکس چشمهایم چشمی صبور داری

از پرده ها برون شد، سوز نهانی ما

کوک است ساز دلها، کی میل شور داری؟

در خواب دیده بودم، یک شب فروغ رویت

کی در سرای چشمم، قصد ظهور داری؟


صهبا گله مامان

    نظر

مثل مامان مهربانم جان من در جان مامان

مثل یک خواب صمیمی میشوم رویای مامان

میشوم یک بوسه باران

میخورم بر دستهایش

آسمان وقتی که رفتم میشوم درنای مامام

روی بال این فرشته ابرها را بوس کردم

بعد هم آنجا نوشتم عاشقش : صهبای مامان

 

صهبا شاعری