شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ اي آنکه در نگاهت حجمي زنور داري کي از مسير کوچه قصد عبور داري؟ چشم انتظار ماندم، تا بر شبم بتابي اي آنکه در حجابت درياي نور داري
+ عشق يعني قلم از تيشه و دفتر از سنگ که به عمري نتوان دست در آثارش برد
+ خواب ديدم , خواب ديده در خيالي ديده اند از شب ما روز را پرسيده مي آيد کسي
+ وضعيت حجاب زنان سوريه ناراحتش کرده بود. نمي توانست ببيند يک کشور اسلامي به چنين روزي افتاده باشد. گفت: نبايد بي تفاوت باشيم. نامه اي انتقادي نوشت و اولش را با اين آيه شروع کرد" ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم..."(رعد/11) داد دست يکي از مسئولان سوري. زين الدين معتقد بود به هر ميزان که از دستمان بر مي آيد بايد امر به معروف و نهي از منکر کنيم. خاطره اي از شهيد مهدي زين الدين ، با يار
+ [وبلاگ] مولاي غزل هاي به هم ريخته برگرد - http://mahdiyar1366.ParsiBlog.com/Posts/5/%e3%e6%e1%c7%ed+%db%d2%e1+%e5%c7%ed+%c8%e5+%e5%e3+%d1%ed%ce%ca%e5+%c8%d1%90%d1%cf/
http://mazandnumeh.parsiblog.com/Friends/?S=0#4
+ تو سرخ و سپيد ميشوي ميدانم سيبي که رسيد ميشوي ميدانم
mp3 player شوکر
228500-اباصالح
رتبه 0
0 برگزیده
143 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top